terug naar agenda

Voordracht tijdens symposium van Radboud Erfgoed, 'Bruggen slaan', over de combinatie wetenschap en kunst, Nijmegen.